Produkty marki Ilva są wytwarzane w najnowocześniejszej fabryce w Paronie we Włoszech. Zakłady produkcyjne IVM Chemicals zajmują przestrzeń ponad 15 hektarów. Zaprojektowane i zbudowane, aby zagwarantować najwyższą na świecie jakość i standard produkcji - będące  kluczowymi  dla branży chemicznej - silnie uwzględniają problemy związane z bezpieczeństwem środowiska i ochroną zdrowiaIVM Chemicals rozwinęło wysoce zautomatyzowany proces produkcyjny w celu poprawienia jakości pracy i końcowego produktu, jednocześnie skupiając się na redukcji kosztów produkcji i zarządzania, w pełni wypełniając wymogi prawne dotyczące ochrony pracowników i środowiska.

Fabryka w Paronie jest unikatową jednostką produkcyjną z punktu widzenia wielkości i architektury, a jej powstanie wiązało się z wielkimi inwestycjami i zaangażowaniem. Nic nie było pozostawione przypadkowi ani lokalizacja, ani budynki. Wiele różnych możliwości logistycznych było dokładnie rozważanych, a do realizacji tego przedsięwzięcia zostali wybrani najlepsi i najbardziej wykwalifikowani projektanci oraz konstruktorzy.