Firma, w ramach swojej polityki, przykłada najwyższą wagę do kwestii związanych ze środowiskiem, ekologią i zdrowiem  ludzkim. To wszystko by zagwarantować normy bezpieczeństwa wyższe niż te nakładane przez najsurowsze przepisy prawne.

IVM Chemicals zawsze z zaangażowaniem pracuje nad usprawnianiem własnej działalności na obszarach bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska.

W szczególności:

  • Grupa IVM obiektywnie i dokładnie ocenia realny wpływ produkcji oraz działalności handlowej na bezpieczeństwo i zdrowie współpracowników, Klientów, innych ludzi oraz na środowisko.
  • Firma oferuje dostęp do wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska. Ponadto, aktywnie współpracuje z odpowiednimi władzami i organizacjami w celu opracowania środków  zwiększających poziom wspomnianych kwestii.
  • IVM Chemicals udziela Klientom porad zawiązanych z użytkowaniem produktów, transportem i utylizacją.

 

Drewno i zrównoważona działalność

Zalety wyboru drewna do wystroju wnętrz oraz do konstrukcji

Drewno to idealny materiał do wystroju wnętrz oraz do wszystkich elementów konstrukcyjnych: łatwa obróbka i uniwersalność w połączeniu z właściwościami estetycznymi i odpornością fizykochemiczną, jaką daje mu malowanie, sprawiają, że świetnie nadaje się do każdego projektu architektonicznego i designerskiego. Drewno to przede wszystkim bez wątpienia materiał ekologiczny z natury. Musi oczywiście pochodzić z certyfikowanych zasobów leśnych, w przypadku których istnieje gwarancja wysokich standardów jakościowych oraz poszanowania etycznych zasad wycinki lasów. Mieszkanie w otoczeniu, gdzie drewno gra główną rolę, od podłogi poprzez pokrycie powierzchni, aż do okien, drzwi i mebli, to najlepszy wybór zapewniający poszanowanie naszej planety.

Klimat można chronić również za pomocą drewna

Użycie drewna zapewnia zasadniczy wkład w ochronę klimatu. Drewno bowiem pochłania dwutlenek węgla: drzewa magazynują ten gaz (będący jedną z głównych przyczyn efektu cieplarnianego) w korzeniach, w pniu i w konarach przez dziesiątki, a nawet setki lat, w zależności od gatunku drzewa. Zdolność pochłaniania dwutlenku węgla spada jednak stale wraz z wiekiem rośliny. Po jej śmierci drewno jest powoli rozkładane przez mikroorganizmy. Ten proces powoduje ponowne uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery. Jeżeli natomiast drewno zostanie użyte do wyprodukowania trwałych rzeczy, dwutlenek węgla pozostanie wchłonięty przez jego biomasę przez cały czas użytkowania. Po zakończeniu cyklu życiowego drewniany materiał może posłużyć za materiał palny, neutralny z punktu widzenia emisji CO2. Z kolei obróbka drewna wymaga niewielkiego nakładu energii, o wiele niższego niż podczas produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak cement czy stal. Oczywiście należy używać drewna pochodzącego z certyfikowanych lasów, co gwarantuje poszanowanie zasad ochrony ekostystemów leśnych. 

Drewniane ościeżnice i futryny podkreślają poziom jakości otoczenia ze względu na swój urok i piękno, nieporównywalne z wyrobami z PCW lub z aluminium. Są to ponadto materiały nieekologiczne, ponieważ nie podlegają odnawianiu (pierwszy z nich to pochodna ropy naftowej, a drugi to minerał). Ponadto drewniane futryny i ościeżnice zapewniają lepszą izolację. Dzięki rozwojowi technik lakierniczych minimalna konserwacja sprawia, iż utrzymują swój splendor niezależnie od upływu czasu. Drewniane podłogi i ściany zapewniają doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Drewniany dom jest bezpieczny: jest bowiem antysejsmiczny i ognioodporny. Na świecie szeroko znany jest już fakt, iż dobrze zaprojektowane i dobrze wybudowane (za pomocą nowoczesnych technik) drewniane budynki zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa sejsmicznego. Liczne i poważne badania obaliły twierdzenia, iż drewniane konstrukcje są w razie pożaru bardziej niebezpieczne niż murowane, z betonu zbrojonego lub ze stali. Dzięki swojej strukturze drewno eliminuje ponadto do 95% fal elektromagnetycznych pochodzących z telefonów komórkowych i aparatów radiowych.

Drzewa i lasy

"Per ogni abitante della Terra ci sono 422 alberi, molto più di quanto si pensasse" (www.repubblica.it/ambiente - 09/2015)