Grupa IVM jest solidną, rodzinną firmą, reprezentowaną przez Prezesów, zapewniającą ciągłość, stabilność oraz długoterminowe perspektywy. Spółki posiadają własne, stabilne struktury zarządzania i są ekspertami w dziedzinie lakierów do drewna w krajach, w których funkcjonują. Zaangażowanie Grupy gwarantuje współpracownikom wysoko wykwalifikowane pod względem technicznym jak i organizacyjnym środowisko pracy, w którym odpowiedzialność i indywidualna inicjatywa są niezwykle cenione. Stosunek do pracy musi opierać się na poszanowaniu zasad, ustaleń, celów oraz wartości. Dla Grupy IVM szkolenie pracowników jest niezwykle istotne, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę aktualny kontekst społeczno - ekonomiczny. Każdego roku inwestujemy w zasoby ludzkie w tym strategicznym obszarze: liczne szkolenia i kursy dotyczące różnych zagadnień, łącznie z kwestiami bezpieczeństwa, sprzedaży, aspektów technicznych zawiązanych z lakierowaniem drewna; szkolenia są organizowane z udziałem pracowników z różnych Oddziałów, jak również wśród naszych pracowników zajmujących się sprzedażą. Naszym celem jest stworzenie  bogactwa wiedzy, które usprawni funkcjonowanie naszych biznesowych Partnerów pod względem personalnym jak i profesjonalnym, dlatego też powołaliśmy do życia IVM Knowledge Centre, centrum wyspecjalizowane w szkoleniach z zakresu lakierowania drewna, przeznaczone dla Partnerów IVM oraz dystrybutorów. IVM Knowledge Centre ma na celu zagwarantowanie aktualnych informacji z zakresu produktów oraz technologii, cykli lakierniczych dopasowanych do potrzeb Klienta, wiedzy z zakresu doradztwa w kwestiach doboru odpowiedniego sprzętu, jak również w pozostałych aspektach zawiązanych z lakierowaniem drewna.

Bez względu na stanowisko, na które zdecydował/a się Pan/i aplikować, w pierwszej kolejności nasze decyzje będą opierały się na ocenie następujących obszarów:

  • Jaki reprezentuje Pan/i poziom norm etyczno-moralnych; czy wierzy Pan/i, że postępowanie w imię prawa powinno zawsze być oparte na solidnych zasadach moralnych, w poszanowaniu wspólnej pracy, bez względu na płeć, pochodzenie i wyznanie, jak również na dotrzymywaniu danego słowa oraz  poczynionych ustaleń.
  • Mam wizję przyszłości , którą chcę zapewnić sobie i swojej rodzinie. Jestem  świadomy/a swoich priorytetów, równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, swoich ograniczeń i nie podejmuję zobowiązań , które nie są zgodne z tymi zasadami . Kiedy wyznaczę sobie cele dążę do ich osiągnięcia z zaangażowaniem i  determinacją w wyznaczonym czasie . Nie odkładam nic na jutro co może i musi być zrobione dziś.
  • Czy chce Pan/i inwestować w siebie i pracować w naszej firmie przez wiele lat, mając świadomość tego, iż aby zyskać należy najpierw dać coś od siebie.
  • Czy jest Pan/i świadomy/a, że praca daje nie tylko satysfakcję w aspekcie finansowym, ale wymaga również dyspozycyjności, którą nie zawsze można w pełni zdefiniować w zapisanym kontrakcie.
  • Jestem świadomy/a, że moja praca  tak samo jak praca każdego dostawcy jest  oceniana na podstawie osiągniętych wyników (najlepszy produkt-usługa za najniższą cenę), a nie tylko na podstawie dobrych intencji , co ma zawsze miejsce kiedy wydajemy własne środki.   Jako Klient zawsze dokonuje wyboru – przyjmuję lub odrzucam ofertę dostawcy , jeśli nie jest ona dla mnie najkorzystniejsza.
  • Czy posiada Pan/i odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie, przygotowanie techniczne, które umożliwi sprostanie stawianym oczekiwaniom.
  • Czy chce Pan/i stale pogłębiać swoją wiedzę oraz poprawiać rezultaty swojej pracy w przekonaniu, że nigdy nie przestajemy się uczyć i współpracujemy z całym światem. Mam doskonałą znajomość języka angielskiego

Adriano Teso
Przewodniczący IVM Group