PROFIL

Produkty marki Ilva zostały stworzone w 1946 roku we Włoszech przez firmę specjalizującą się w produkcji lakierów, barwników i impregnatów do drewna – Ilva –wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy IVM. Grupa IVM to najważniejsza w Europie i jedna z pierwszych w tej branży na świecie firma, mająca swe siedziby we Włoszech, Francji, Niemczech, Grecji oraz przedstawicielstwo handlowe w ponad 70 krajach.

IVM Chemicals Sp. z o.o. powstała w 2007 roku w wyniku sukcesu rynkowego oraz rosnącej sprzedaży na rynku polskich produktów IVM Group pod marką Ilva. Rolą firmy jest stworzenie w pełni zintegrowanego procesu łączącego ją z klientami poprzez zdefiniowanie produktów i cykli lakierniczych w najwyższym stopniu odpowiadających ich oczekiwaniom.

MISJA

Celem marki Ilva jest zaspokojenie potrzeb wszystkich tych, którzy zajmują się lakierowaniem drewna, poczynając od rzemieślników po duże zakłady przemysłowe.

Cel ten firma osiąga poprzez:

  • Determinację w skupianiu zasobów intelektualnych i ekonomicznych w specyficznym sektorze lakierowania drewna.
     
  • Ciągłe, znaczące inwestycje w badania i rozwój, które stanowią 8% obrotów Grupy IVM.
     
  • Pragnienie zapewnienia ciągłości zarządzania firmą: Grupa IVM utrzymała jej własność, gwarantując swoim współpracownikom jedność i stałość strategii oraz bezpieczeństwo i niezawodność.

Podstawowe dane o wielkości Grupy*

Roczne Przychody Grupy €  250-300.000.000
Produkcja ton w ciągu roku 80.000  
Liczba zatrudnionych w Grupie 900 
Pracownicy naukowi i specjaliści  
 w dziale badań i rozwoju
Około 150                                                            
Skonsolidowany Kapitał netto  € 210.000.000

* Grudzień 2019