Dane personalne
Kontakty
Kandydatura
Prywatność

Ochrona Danych Osobowych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883., rozumie się, iż poprzez wypełnienie formularza użytkownik upoważnia firmę IVM Chemicals Sp. z o.o. do przechowywania informacji dotyczących jego danych osobowych.
Informacje te będą dostępne tylko dla firmy IVM Chemicals Sp. z o.o., która zobowiązuje się do nieprzekazywania ich (w żaden sposób) osobom trzecim. Firma ponadto zobowiązuje się do wykorzystania ich jedynie w celu przesyłania drogą mailową informacji dotyczących realizacji usług oferowanych przez witrynę oraz informacji o podejmowanych działaniach komercyjnych. Zgodnie z art.32. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich usunięcia, poprawiania, aktualizacji, uzupełniania oraz do zgłoszenia prośby o zaprzestanie ich przetwarzania, jeśli zostały użyte niezgodnie z prawem.  

www.ivmchemicals.pl – ivp@ivmchemicals.pl