Dziękujemy za zaintresowanie naszą stroną internetową i uprzejmie informujemy, że ochrona Państwa prywatności jest dla nas najważniejsza. Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883.

Informacje zawarte poniżej są ważne jedynie w przypadku strony www.milesi.com, nie w przypadku stron zawartych w odnośnikach.

 

Jednostką odpowiedzialną za kontrolowanie danych dotyczących tej strony jest

IVM Chemicals srl - Viale delle Stazione, 3 - 27020 Parona (PV), Italy
Legal and administrative office in Milan 20123, Via T. Tasso 10, share capital € 10,000,000, VAT Number IT13472030157, Tax Code 02170230342 and registration number in the Register of Companies of Milan No.1657837
Email: ivm@ivmchemicals.com
Phone. +39 0384 - 2544.1
Fax +39 0384-252054

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania danych ososbowych oraz ich poprawiania, blokowania, czy usuwania, prosimy o kontakt: ivm@ivmchemicals.com.

 

Przetwarzanie danych osobowych oraz cele

W zależności od aktualnych potrzeb użytkownika posiadającego dostęp do poszczególnych sekcji strony internetowej, cele przetwarzania danych osobowych, powierzonych bezpośrednio przez użytkowników podczas wypełniania formularzy online, mogą być następujące:

a. umożliwienie rejestracji na stronie www.milesi.com , marki IVM Chemicals, dzięki której możliwy jest dostęp do poszczególnych sekcji oraz oferowanych usług;
b. wysyłanie newsletter’ów oraz wiadomości zawierających aktualizacje wszelkich informacji i działań IVM Chemicals, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika oraz do jej odwołania;
c. odpowiadanie na zapytania użytkowników w związku z działaniami IVM Chemicals lub stroną “Skontaktuj się z nami”.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w sposób automatyczny z użyciem procedur ściśle zawiązanych ze wspomnianymi wyżej celami.

Oprócz danych osobowych powierzonych przez użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, etc.) w trakcie korzystania ze strony, systemy oraz oprogramowanie wymagane do prawidłowego funkcjonowania witryny, pośrednio dostarcza i/lub nabywa pewne informacje mogące stanowić dane osobowe, a których transmisja jest ukryta w protokołach internetowych (np. pliki “cookies” jak wyszczególnione poniżej, adresy IP, nazwy domen komputerów użytkowników połączonych z witryną, adresy URL, godzina wysłanego zapytania). 

Rejestracja na stronach “Milesi Club”, “My Milesi” oraz “Lakierowanie drewna” jest darmowa. Od chwili rejestracji każda czynność wykonana na stronie będzie połączona z Państwa kontem co umożliwi nam spersonalizowanie świadczonych przez nas usług.

 

Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość dostarczanych informacji. Jakiekolwiek roszczenia wobec Autora, które odnoszą się do krzywd materialnych i niematerialnych, oraz które mogłyby być spowodowane przez użycie lub nieużycie zawartych informacji oraz odpowiednio przez użycie niepoprawnych lub niekompletnych informacji, jest zasadniczo wykluczone za wyjątkiem przypadków umyślnego i rażącego zaniedbania po stronie Autora. Wszystkie oferty są niewiążące i nieobowiązkowe. Autor zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany, anulowania oferty w całości lub w części oraz do tymczasowego lub całkowitego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Odsyłacze i linki

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych (linki), które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Autora, obowiązek poniesienia tejże odpowiedzialności będzie miał zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym autor miał wiedzę na temat zawartości i było technicznie możliwe oraz uzasadnione, aby zapobiec jej użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor jednoznacznie oświadcza, że w momencie umieszczania odnośnika do danej witryny, nie zostały na niej wykryte żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualne oraz przyszłe aranżacje, treści, jak i prawa autorskie stron w odsyłaczach. W związku z powyższym, Autor oddziela się od wszelkich zawartości witryn, które zostały zmienione po umieszczeniu odsyłaczy. Oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku wszystkich odsyłaczy i linków w ramach oferty własnej Autora, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, na forach internetowych, list odsyłaczy, list adresów e-mail stworzonych przez Autora oraz wszystkich innych form baz danych, do których jest możliwy dostęp z zewnątrz. W przypadku nielegalnych, błędnych lub niekompletnych danych, a w szczególności szkód będących efektem użycia/nieużycia informacji zawartych w ofercie, odpowiedzialność ponosi realizator strony, a nie jednostka, która jedynie odsyła do danej publikacji przy pomocy odnośnika. 

 

Prawa Autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, pliki video oraz ich aranżacja na stronach IVM Chemicals są objęte ochroną praw autorskich oraz ochroną własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i udostępniana innym witrynom w celach komercyjnych.  Niektóre strony mogą zawierać obrazy, do których prawa autorskie należą do osób trzecich.

 

Gwarancje, odpowiedzialność

Informacje zawarte na stronie są dostarczane “takie jakimi są” bez jakichkolwiek gwarancji, jawnych lub ukrytych, w tym (ale nie tylko) wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw osób trzecich. Nawet w przypadku, gdy dostarczane informacje są postrzegane jako poprawne, mogą zawierać błędy i nieścisłości. W żadnym wypadku firma IVM Chemicals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie i bezpośrednie szkody związane z zawartością, za wyjątkiem szkód spowodowanych rażącym zaniedbaniem i spowodowanych umyślnie.

 

Znaki firmowe

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi IVM Chemicals, w tym nazwy, loga, symbole. 

 

Licencje

IVM Chemicals dąży do stworzenia innowacyjnej i obszernej w wiedzę strony internetowej. Proszę jednak pamiętać, że firma IVM Chemicals musi chronić własność intelektualną tj. patenty, znaki firmowe, prawa autorskie. W związku z tym nie udziela się żadnej licencji na wykorzystanie własności intelektualnej oddziałów IVM Chemicals osobom trzecim. 

 

Ujawnienie danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną ujawnione jedynie w celu realizacji zamówienia np. spółkom zależnym, firmom logistycznym, dostawcom usług płatniczych lub w sytuacji, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązami.

 

Sposób wykorzystania plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie w celu ułatwienia Państwu poruszania się po naszej stronie internetowej oraz wykorzystania jej pewnych funkcji. Cookies są małymi plikami zapisywanymi przez stronę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Większość z tych plików jest usuwana z twardego dysku w chwili zakończenia sesji. Inne pliki pozostają na dysku i umożliwiają nam identyfikację Państwa komputera podczas kolejnej sesji. Pliki te wykorzystywane są do tworzenia powitań zawierających nazwę użytkownika oszczędzając Państwu konieczności ponownego wprowadzania hasła i danych podczas składania kolejnych zamówień.  

 

Wtyczki sieci społecznościowych

Ta strona wykorzystuje “wtyczki społecznościowe” oferujące dostęp do sieci społecznościowych, takich jak Facebook (własność Facebook,Inc.,1601S.California Ave,Palo Alto,CA94304,USA),Twitter.com (własność Twitter, Inc.,795 Folsom St., Suite 600,San Francisco CA 94107, USA)oraz Google+ (własność Google, Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,USA). Wtyczki są rozpoznawane dzięki odpowiedniemu logotypowi. Odwiedzenie naszej strony nie oznacza jednak, że zostaniecie Państwo automatycznie połączeni ze wspomnianymi serwisami społecznościowymi: wtyczki nie są aktywne do momentu kliknięcia na nie. Po kliknięciu na wtyczkę można skorzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem np. dokonać rekomendacji za drugim kliknięciem. Jeśli posiadacie Państwo uaktywnione wtyczki, dane zostaną przesłane do sieci społecznościowych. Usługodawcy tych serwisów mogą śledzić Państwa wizytę na naszej stronie, jeśli jesteście Państwo zalogowani na wspomnianych portalach w tym samym czasie. W przypadku, gdy korzystacie Państwo z funkcji wtyczek (np. klikanie na przycisk “Lubię”, zapisywanie komentarzy)to informacje te będą również przesłane przez wyszukiwarkę do odpowiedniej sieci społecznościowej i prawdopodobnie tam przychowywane. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych wspomnianych portali.  

 

Polityka Prywatności Google

Usługa Google Analytics, oferowana przez Google, służy do analizy stron internetowych. Wykorzystuje pliki cookies gromadzone na komputerze do analizy sposobu wykorzystania strony. Informacja ta, wygenerowana przez pliki cookie (łącznie z adresem IP), jest przesyłana na serwer Google w USA i tam przechowywana. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu wykorzystania strony, generowania raportów aktywności dla opertora strony oraz do zapewnienia usług zawiązanych z użytkowaniem strony i Internetu. Firma Google przekazuje te informacje również osobom trzecim, jeśli prawo tego wymaga oraz kiedy dane są przetwarzane przez osoby trzecie w imieniu Google. W żadnym wypadku firma Google nie zestawia/porównuje Państwa adresu IP z pozostałymi danymi przetwarzanymi przez system. Użytkownik może zrezygnować z instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w wyszukiwarce, należy jednak pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z pewnych funkcji witryny. Przez korzystanie ze strony wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych w celach opisanych powyżej. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać wyłączone w każdej chwili. W związku z debatą dotyczącą wykorzystywania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, pragniemy zaznaczyć, że strona używa usługi Google Analytics z rozszerzeniem “anonimizacja IP”, gdzie adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, aby uniemożliwić identyfikację użytkownika.

 

Usunięcie danych i Prawo Dostępu

Jeśli dane użytkownika nie są potrzebne do wspomnianych wyżej celów, są usuwane. Jeśli o konieczności ich przechowywania stanowi ustawa to będą one zablokowane. W tym przypadku dane te nie będą już dopuszczone do dalszego użytku. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ma prawo wglądu do zapisanych danych, jeśli to konieczne do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu prosimy o kontakt pod wyżej wymienionymi adresami.​