Poliallilico

Podkład na bazie żywic polialilowych, całkowicie wolny od monomeru styrenowego

Marka ILVA, będąca własnością firmy IVM Chemicals, prezentuje Poliallilico: innowacyjny podkład na bazie żywic polialilowych, całkowicie wolny od monomeru styrenowego.

Poliallilico zawiera specjalne żywice polialilowe zawierające nienasycone i utwardzalne grupy, które wykorzystując mechanizm polimeryzacji red-ox (nadtlenek MEK/sole kobaltu) tworzą polimer o tych samych cechach i właściwościach, co klasyczne poliestry.

Własności:

  • nie zawiera sterynu
  • wysoka własność powłokotwórcza
  • minimalna podatność na siadanie powłoki w czasie
  • doskonała twardość powłoki oraz jej chemiczno-fizyczna odporność

Poliallilico nie tylko dorównuje poliestrom pod kątem właściwości powłoki, ale jest także bardziej bezpieczny i mniej szkodliwy w stosowaniu, ze względu na brak zawartości styrenu, jako monomeru sieciującego. Sprawia to, że jest produktem bezpieczniejszym dla użytkownika i mniej uciążliwym dla środowiska. Dzięki takiej innowacyjności składu produktu Poliallilico marki ILVA, uzyskujemy zgodność z wszelkimi międzynarodowymi wymogami dotyczącymi produkcji mebli gdzie oczekiwane są i cenione: brak zastosowania rozcieńczalników aromatycznych oraz styrenu.